Zjawiska Korozyjne i Podstawy Ochrony - Energetyka rok II, sem. IVSzczegółowy harmonogram zajęć - do pobrania...
ĆWICZENIA 1-3 oraz 9


Osoba odpowiedzialna: dr inż. Paweł Figiel (pok.114)


ĆWICZENIA 4-8


Osoba odpowiedzialna: dr inż. Renata Chylińska (pok.110)ĆWICZENIA 10-14


Osoba odpowiedzialna: dr inż. Agnieszka Kochmańska (pok.20)1. Kinetyka korozji gazowej. 

dr inż. Paweł Figiel

Cel ćwiczenia:

 

Zapoznanie się z mechanizmem korozji gazowej, kinetyką utleniania metali i stopów oraz metodami ochrony przed korozją gazową.

Zagadnienia do przygotowania:

 1. Mechanizm korozji gazowej.
 2. Walory ochronne produktu korozji gazowej.
 3. Reguła Pillinga-Bedwortha.
 4. Przebieg reakcji utleniania w czasie.
 5. Sposoby ochrony metali przed korozją gazową.

 

Do pobrania:

 Instrukcja

Strona tytułowa
Tabela wyników 
Wykaz literatury

 

2. Roztwory elektrolitów. Szereg elektrochemiczny metali.

dr inż. Paweł Figiel

Cel ćwiczenia:

Podział roztworów na roztwory nieelektrolitów i elektrolitów. Uszeregowanie metali w niepełny szereg elektrochemiczny metali.

Zagadnienia do przygotowania:

 1. Dysocjacja elektrolityczna.
 2. Roztwór, elektrolity, nieelektrolity.
 3. Stopień dysocjacji, stałej dysocjacji.
 4. Stopień utlenienia.
 5. Reakcje utleniania- redukcji.
 6. Pojęcie szeregu elektrochemicznego metali i dysocjacji elektrolitycznej.

 

Do pobrania:

Instrukcja1 Instrukcja2

Zagadnienia do sprawozdania
Strona tytułowa
Wykaz literatury

 

3. Ogniwa galwaniczne

dr inż. Paweł Figiel

Cel ćwiczenia:

Poznanie budowy, zasady działania i pracy ogniw galwanicznych oraz metod pomiaru potencjału elektrodowego. Zapoznanie się ze zjawiskiem polaryzacji w ogniwie Daniella: Zn|ZnSO4||CuSO4|Cu.

Zagadnienia do przygotowania:

 1. Potencjał elektrody, potencjał standardowy.
 2. Elektrody odniesienia: wodorowa, kalomelowa.
 3. Rodzaje ogniw galwanicznych, ogniwo Daniella.
 4. Równanie Nernsta.
 5. Siła elektromotoryczna ogniwa.

Do pobrania:

Instrukcja

Tabela na wyniki 

Strona tytułowa

Wykaz literatury

 

4. Trawienie elektrochemiczne. 

dr inż. Renata Chylińska

Cel ćwiczenia:

Zapoznanie się z metodami anodowego i katodowego trawienia stali węglowej, składem chemicznym stosowanych kąpieli, przebiegiem i parametrami procesu trawienia

 Zagadnienia do przygotowania:

1. Sposoby przygotowania powierzchni metalu przed nałożeniem powłok ochronnych.

2. Rodzaje trawienia.

3. Czynniki wpływające na proces trawienia elektrochemicznego.

Do pobrania:

Instrukcja

Strona tylułowa

Wykaz literatury

 

5. Pasywacja metali. 

dr inż. Renata Chylińska

Cel ćwiczenia:

Zbadanie pasywującego działania na stal stężonego kwasu azotowego (V) HNO3, określenie zależności tego działania od stężenia HNO3 i ustalenie wpływu różnych depasywatorów na odporność warstewek pasywnych.

Zagadnienia do przygotowania:

 1. Stan pasywny.
 2. Rodzaje pasywacji.
 3. Metody pasywacji.
 4.  Metale pasywujące się.

 

Do pobrania:

Instrukcja
Strona tytułowa
Wykaz literatury

 

6. Korozja wżerowa. 

dr inż. Renata Chylińska

 Cel ćwiczenia:

Zapoznanie się z mechanizmem korozji wżerowej.

Zagadnienia do przygotowania:

 1. Korozja lokalna, korozja wżerowa.
 2.  Stale nierdzewne, stale węglowe.
 3. Sposoby oceny podatności metali na korozję wżerową.

 

Do pobrania:

Instrukcja

Tabelka wyników

Strona tytułowa

Wykaz literatury

7. Badanie odporności korozyjnej złączy spawanych. 

dr inż. Renata Chylińska

Cel ćwiczenia:

Zapoznanie się z mechanizmem korozji złącza spawanego i możliwością zapobiegania korozji takiego złącza.

Zagadnienia do przygotowania:

 1. Podstawowe prawa elektrochemii.
 2.  Korozja galwaniczna.
 3. Kinetyka korozji elektrochemicznej.

Do pobrania:

Instrukcja
Strona tytułowa
Tabela wyników 
Wykaz literatury

 

8. Badania korozyjne w mgle solnej. 

dr inż. Renata Chylińska

 Cel ćwiczenia:

Zapoznanie się z metodami badań korozyjnych oraz przygotowanie do umiejętności oceny wyników badań korozyjnych.

Zagadnienia do przygotowania:

 1. Rodzaje korozji.
 2. Typy badań korozyjnych.
 3. Sposoby oceny wyników badań korozyjnych.
 4.  Badanie w komorze solnej.

 

Do pobrania:

Instrukcja
Strona tytułowa
Wykaz literatury

Tabela wyników

 

9. Kinetyka korozji elektrochemicznej tworzyw konstrukcyjnych. Krzywe polaryzacji anodowej.

dr inż.Paweł Figiel

 Cel ćwiczenia:

Poznanie teoretycznych podstaw i praktycznej realizacji metody krzywych polaryzacji i jej zastosowanie w badaniach odporności korozyjnej różnych materiałów metalowych.

Zagadnienia do przygotowania:

 1. Analiza krzywych polaryzacji anodowej: potencjał korozyjny, prąd korozyjny, stan pasywny, stan transpasywny

 Do pobrania:

Instrukcja

Strona tytułowa

Wykaz literatury

 

10. Metody pomiaru grubości powłok.

dr inż.Agnieszka Kochmańska

Cel ćwiczenia:

Zapoznanie się z pomiarami grubości powłok metodą elektromagnetyczną, wagową i mikroskopową. 

 

Do pobrania:

Instrukcja_1 Instrukcja_2

11. Chemiczne osadzanie powłok niklowych.

dr inż.Agnieszka Kochmańska

Cel ćwiczenia:

Poznanie metody bezprądowego osadzania metali: reakcja wymiany chemicznej, kontaktowej, redukcji chemicznej, autokatalitycznej.

 

Do pobrania:

Instrukcja

12. Elektrochemiczne osadzanie powłok niklowych i cynkowych.

dr inż.Agnieszka Kochmańska

Cel ćwiczenia:

Zapoznanie się z ogniwami galwanicznymi oraz doborem parametrów podczas osadzania powłok i ich wpływem na powstającą powłokę. 

 

Do pobrania:

Instrukcja

13. Fluidyzacyjne nanoszenie powłok z tworzyw sztucznych.

dr inż.Agnieszka Kochmańska

Cel ćwiczenia:

Zapoznanie się z metodą fluidyzacyjną, tworzywami powłokowymi, mechanizmem powstawania powłok i parametrami osadzania.

 

Do pobrania:

Instrukcja

14. Badanie szczelności powłok.

dr inż.Agnieszka Kochmańska

Cel ćwiczenia:

Poznanie metod badania szczelności powłok i zjawisk zachodzących na granicy powłoka - podłoże w środowiskach korozyjnych. 

 

Do pobrania:

Instrukcja