Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

WAŻNE INFORMACJE NA DOBRY POCZĄTEK


obrazekW Laboratorium realizujemy zajęcia w ramach:


  • ćwiczeń laboratoryjnych z chemii ogólnej, w ramach przedmiotów: "Chemia Ogólna", "Podstawy Chemii", "Podstawy Nauki o Materiałach I".

  • ćwiczeń laboratoryjnych obejmujących poznanie mechanizmów korozji i zużycia materiałów oraz otrzymywania i charakterystyki powłok ochronnych, w ramach przedmiotów: "Podstawy Nauki o Materiałach II", "Mechanizmy zużycia materiałów", "Powłoki ochronne",  "Powłoki metaliczne i kompozytowe", Zjawiska korozyjne i podstawy ochrony przed korozją", "Materiałoznawstwo II", "Podstawy ochrony materiałów morskich"


Kryteria zaliczenia:


Aby uzyskać zaliczenie z zajęć należy:
 
1.   być obecnym na wszystkich zajęciach obejmujących dany przedmiot (w razie nieobecności, należy zgłosić się do prowadzącego dane ćwiczenie i ustalić termin odrabiania zajęć z inną grupą/ kierunkiem- nie ma możliwości odrabiania zajęć indywidualnie);
2.   uzyskać pozytywną ocenę z "wejściówek" przeprowadzonych na początku każdego ćwiczenia (niezaliczone "wejściówki" należy poprawić u prowadzącego dane ćwiczenie w godzinach konsultacji lub w innym ustalonym terminie);
3.   oddać sprawozdania z odbytych ćwiczeń (w celu uzyskania zaliczenia, sprawozdanie należy oddać prowadzącemu ćwiczenie w możliwie najbliższym terminie- w godzinach konsultacji lub na kolejnych zajęciach- po oddaniu sprawozdania należy dowiadywać się czy zostało ono zaliczone).
do pobrania:
STRONA TYTUŁOWA -TABELKA 
WYTYCZNE DO SPRAWOZDANIA

Odrabianie zajęć, zaliczanie "wejściówek" i poprawę sprawozdań należy zakończyć przed sesją egzaminacyjną, czyli (w semestrze zimowym) do dnia 31.01.2018 r.