Podstawy Chemii- Budowa Jachtów, sem. I


SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ - więcej...(do ściągnięcia)CZĘŚĆ I: ĆWICZENIA AUDYTORYJNE

PROWADZĄCY ĆWICZENIA:

dr inż. Paweł Figiel 

WYKAZ ĆWICZEŃ:
 1. Zajęcia organizacyjne, przepisy BHP
 2. Nomenklatura związków chemicznych. Równania reakcji chemicznych. Obliczenia stechiometryczne.
 3. Obliczenia stężeń roztworów (stężenia molowe i procentowe, przeliczanie stężeń, ułamek molowy).


 CZĘŚĆ II: ĆWICZENIA LABORATORYJNE


4. Szereg elektrochemiczny metali. Roztwory elektrolitów.

Zagadanienia:

 1. Stopień utlenienie.
 2. Reakcje utleniania- redukcji.
 3. Szereg elektrochemiczny metali.
 4. Dysocjacja elektrolityczna.

Do pobrania:

Intrukcja1 Instrukcja2

Strona tytułowa sprawozdania

Instrukcja do sprawozdania

 

5. Sporządzanie roztworów o określonym stężeniu procentowym i pomiar jego gęstości.

Zagadanienia:

 1. Obliczanie stężeń roztworów.
 2. Metody pomiaru gęstości cieczy.
 3. Zasady ważenia.

Do pobrania:

Instrukcja

Strona tytułowa sprawozdania 

 

6. Badanie czynników wpływających na szybkość reakcji chemicznych.

Zagadnienia:

 1. Szybkość i stała szybkości reakcji.
 2. Czynniki wpływające na szybkość reakcji.
 3. Rząd reakcji.
 4. Zależność szybkości reakcji od temperatury.
 5. Równanie Arrheniusa.
 6. Energia Aktywacji.

Do pobrania:

Instrukcja

Strona tytułowa sprawozdania

 

7. Ogniwa galwaniczne.

Zagadanienia:

 1. Potencjał elektrody.
 2. Potencjał standardowy.
 3. Elektrody odniesienia.
 4. Rodzaje ogniw galwanicznych.
 5. Ogniwo Daniella.
 6. Równanie Nernsta.
 7. Siła elektromotoryczna ogniwa.

Do pobrania:

Instrukcja

Strona tytułowa sprawozdania

Tabelka na wyniki

 

8. Wyznaczanie pH.

Zagadnienia:

 1. Obliczanie pH.
 2. Metody wyznaczania pH.
 3. Wskaźniki.

Do pobrania:

Intrukcja

Strona tytułowa sprawozdania