Inżynieria powierzchni i techniki spawalnicze w inżynierii powierzchni - Inżynieria Materiałowa N2, semestr ISZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ - więcej...


1. Zajęcia wprowadzające i BHP

dr inż. Agnieszka Kochmańska

  • Zakres materiału
  • Wymagania
  • Warunki zaliczenia laboratorium
  • Przepisy BHP

1. Określanie grubości powłok. 

dr inż. Agnieszka Kochmańska

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

2. Niklowanie chemiczne.

dr inż. Agnieszka Kochmańska

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

2. Niklowanie/cynkowanie galwaniczne.

dr inż. Agnieszka Kochmańska

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

3. Wyznaczanie charakterystyk tribologicznych powłok

dr inż. Agnieszka Kochmańska

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

3. Zużycie materiałów z powłokami.

dr inż. Agnieszka Kochmańska

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

4. Badanie szczelności powłok metalicznych.

dr inż. Agnieszka Kochmańska

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

4. Sprawdzian wiadomości.

dr inż. Agnieszka Kochmańska

5. Korozja gazowa.

dr inż. Paweł Figiel

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

GRUBOŚĆ WARSTW NALOTOWYCH

TABELA NA WYNIKI

STRONA TYTUŁOWA

6. Badania odporności korozyjnej złącza spawanego.

dr inż. Paweł Figiel

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

TABELA NA WYNIKI

STRONA TYTUŁOWA

 

7. Regeneracja oraz warstwy napawane i zabezpieczające.

dr inż. Michał Kawiak

8. Natryskiwanie płomieniowe.

dr inż. Michał Kawiak

9. Napawanie łukowe.

dr inż. Michał Kawiak