Inżynieria powierzchni i techniki spawalnicze w inżynierii powierzchni - Inżynieria Materiałowa N2, semestr ISZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ - więcej...


1. Zajęcia wprowadzające i BHP

mgr inż. Joanna Piwowarczyk

  • Zakres materiału
  • Wymagania
  • Warunki zaliczenia laboratorium
  • Przepisy BHP

1. Określanie grubości powłok. 

mgr inż. Joanna Piwowarczyk

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

2. Niklowanie chemiczne.

mgr inż. Joanna Piwowarczyk

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

2. Niklowanie/cynkowanie galwaniczne.

mgr inż. Joanna Piwowarczyk

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

3. Wyznaczanie charakterystyk tribologicznych powłok

mgr inż. Joanna Piwowarczyk

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

4. Zużycie materiałów z powłokami.

mgr inż. Joanna Piwowarczyk

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

5. Badanie szczelności powłok metalicznych.

mgr inż. Joanna Piwowarczyk

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

5. Sprawdzian wiadomości.

mgr inż. Joanna Piwowarczyk

6. Korozja gazowa.

dr inż. Paweł Figiel

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

GRUBOŚĆ WARSTW NALOTOWYCH

TABELA NA WYNIKI

STRONA TYTUŁOWA

7. Badania odporności korozyjnej złącza spawanego.

dr inż. Paweł Figiel

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

TABELA NA WYNIKI

STRONA TYTUŁOWA

 

8. Regeneracja oraz warstwy napawane i zabezpieczające.

dr inż. Michał Kawiak

9. Natryskiwanie płomieniowe.

dr inż. Michał Kawiak

10. Napawanie łukowe.

dr inż. Michał Kawiak