Metaliczne Tworzywa Konstrukcyjne i Funkcjonalne II- Inżynieria Materiałowa, rok II, sem. IV


 Szczegółowy harmonogram zajęć - do pobrania...Osoba odpowiedzialna: dr inż. Agnieszka Kochmańska, (pok. 20)

1.  Zajęcia wprowadzające

2.  Znakowanie stopów technicznych.

Do pobrania:

Instrukcja

 

3. Struktury stopów żelaza zgodne z układem równowagi Fe-Fe3C

 Do pobrania:

Instrukcja

 

4. Odlewnicze stopy żelaza – żeliwa, staliwa.

 Do pobrania:

Instrukcja

 

5. Obróbka cieplna.

 Do pobrania:

Instrukcja

 

6. Obróbka cieplno – chemiczna.

 Do pobrania:

Instrukcja

 

7. Stale narzędziowe; materiały narzędziowe.

 Do pobrania:

Instrukcja 1 Instrukcja 2

 

8. Stale o specjalnych własnościach - odporne na korozję. 

 Do pobrania:

Instrukcja

 

9. Stale o specjalnych własnościach -   żaroodporne i żarowytrzymałe.

 Do pobrania:

Instrukcja

 

10. Stale o specjalnych własnościach - stale utwardzane wydzieleniowo, odporne na ścieranie.

 Do pobrania:

Instrukcja 1 Instrukcja 2

 

11. Stopy miedzi.

 Do pobrania:

Instrukcja

 

12. Stopy aluminium. 

 Do pobrania:

Instrukcja

 

13. Stopy magnezu, Stopy tytanu

Do pobrania:

Instrukcja 1 Instrukcja 2

 

14. Stopy cynku, cyny i ołowiu

Do pobrania:

Instrukcja

 

15. Zajęcia zaliczające