Mechanizmy Zużycia Materiałów- Inżynieria Materiałowa, sem. V

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ - więcej...(do ściągnięcia)

1. Zajęcia organizacyjne

dr inż. Paweł Figiel

 • Zakres materiału
 • Wymagania
 • Warunki zaliczenia laboratorium
 • Przepisy BHP

2. Ogniwa galwaniczne. 

dr inż. Paweł Figiel

Zagadnienia:

 • Potencjał  elektrody;
 • Potencjał standardowy;
 • Elektrody odniesienia;
 • Rodzaje ogniw galwanicznych, ogniwo Daniella;
 • Równanie Nernsta;
 • Siła ekektromotoryczna ogniwa;

Do pobrania:

INSTRUKCJA

TABELA WYNIKÓW

STRONA TYTUŁOWA

 

3. Polaryzacja w ogniwach galwanicznych.

dr inż. Paweł Figiel

Zagadnienia:

 • Zjawisko polaryzacji;
 • Pojęcie nadnapięcia;
 • Szybkość utleniania i redukcji w ogniwie.

Do pobrania:

instrukcja jak dla ćw. nr 2

 

4. Pasywność metali.

dr inż. Renata Chylińska

Zagadnienia:

 • Stan pasywny metali;
 • Charakterystyka fizykochemiczna;
 • Metody pasywacji metali;
 • Ocena właściwości warstwy pasywnej;
 • Wykorzystanie zjawiska pasywacji w praktyce antykorozyjnej.

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

5. Korozja gazowa. 

dr inż. Paweł Figiel 

Zagadnienia:

 • Mechanizm korozji gazowej
 • Reguła Phillinga- Bedwortha;
 • Szybkość korozji gazowej;
 • Przebieg reakcji utleniania w czasie;
 • Sposoby ochrony metali przed korozją gazową.

Do pobrania:

INSTRUKCJA

TABELA WYNIKÓW

GRUBOŚĆ WARSTW NALOTOWYCH

STRONA TYTUŁOWA

 

6. Korozja wżerowa.

dr inż. Renata Chylińska

Zagadnienia:

 • korozja wżerowa;
 • korozja lokalna;
 • krzywa polaryzacji anodowej,
 • od czego zależy odporność materiału na korozję wżerową,
 • metody badań i oceny odporności na korozję wżerową.
 • stale nierdzewne;
 • stopy na bazie niklu.

Do pobrania:

INSTRUKCJA

TABELKA WYNIKÓW

STRONA TYTUŁOWA

 

7. Badanie odporności korozyjnej złącz spawanych.

dr inż. Paweł Figiel

Zagadnienia:

 • Podstawowe prawa elektrochemii;
 • Korozja galwaniczna;
 • Kinetyka korozji elektrochemicznej

Do pobrania:

INSTRUKCJA

TABELKA WYNIKÓW

STRONA TYTUŁOWA

 

8. Korozja międzykrystaliczna.

dr inż. Renata Chylińska

Zagadnienia:

 • korozja międzykrystaliczna,
 • stopy i stale podatne na korozję międzykrystaliczną,
 • metody badań i oceny odporności na korozję międzykrystaliczną

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

9. Trawienie elektrochemiczne stali.

dr inż. Renata Chylińska

Zagadnienia:

 • Sposoby przygotowania powierzchni metalu przed nakładaniem powłok ochronnych;
 • Trawienie chemiczne i elektrochemiczne;
 • Inhibitory trawienia.

Do pobrania:

INSTRUKCJA

TABELKA WYNIKÓW

STRONA TYTUŁOWA

 

10. Przyspieszone badanie laboratoryjne w mgle solnej.

dr inż. Paweł Figiel

Zagadnienia:

 • Typy badań korozyjnych;
 • Metody oceny wyników badań korozyjnych;
 • Badanie w komorze solnej.

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

Tabela wyników

 

11. Badanie współczynnika tarcia.

dr inż. Agnieszka Kochmańska

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

12. Obliczanie naprężeń kontaktowych dla różnej geometrii i rodzajów materiałów.

dr inż. Agnieszka Kochmańska

13. Badanie prędkości zużycia materiałów metalowych.

dr inż. Agnieszka Kochmańska

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

14. Ocena trwałości elementu w warunkach tarcia ślizgowego.

dr inż. Agnieszka Kochmańska

15. Ćwiczenia rachunkowe.

dr inż. Agnieszka Kochmańska

16. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych

dr inż. Renata Chylińska, dr inż. Agnieszka Kochmańska, dr inż. Paweł Figiel