Powłoki ochronne - Inżynieria Materiałowa, rok III, semestr VI Szczegółowy harmonogram zajęć - do pobrania...Osoba odpowiedzialna: dr inż. Agnieszka Kochmańska, (pok. 20)1. Zajęcia wprowadzające, BHP.

dr inż.Agnieszka Kochmańska

2. Określanie grubości powłok metalowych.

dr inż.Agnieszka Kochmańska

Cel ćwiczenia:

Zapoznanie się z pomiarami grubości powłok metodą elektromagnetyczną, wagową i mikroskopową. 

 

Do pobrania:

Instrukcja_1 Instrukcja_2

3. Fluidyzacyjne nanoszenie powłok z tworzyw sztucznych.

dr inż.Agnieszka Kochmańska

Cel ćwiczenia:

Zapoznanie się z metodą fluidyzacyjną, tworzywami powłokowymi, mechanizmem powstawania powłok i parametrami osadzania.

 

Do pobrania:

Instrukcja

4. Niklowanie chemiczne.

dr inż.Agnieszka Kochmańska

Cel ćwiczenia:

Poznanie metody bezprądowego osadzania metali: reakcja wymiany chemicznej, kontaktowej, redukcji chemicznej, autokatalitycznej.

 

Do pobrania:

Instrukcja

5. Powłoki galwaniczne.

dr inż.Agnieszka Kochmańska

Cel ćwiczenia:

Zapoznanie się z ogniwami galwanicznymi oraz doborem parametrów podczas osadzania powłok i ich wpływem na powstającą powłokę. 

 

Do pobrania:

Instrukcja

6. Badanie szczelności powłok metalowych.

dr inż.Agnieszka Kochmańska

Cel ćwiczenia:

Poznanie metod badania szczelności powłok i zjawisk zachodzących na granicy powłoka - podłoże w środowiskach korozyjnych. 

 

Do pobrania:

Instrukcja

7. Ćwiczenia rachunkowe.

dr inż.Agnieszka Kochmańska