Metody i Techniki Badań II - Inżynieria Materiałowa, stopień I, sem. V


1. Preparatyka metalograficzna.

dr inż. Agnieszka Kochmańska

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

2. Badania makroskopowe.

dr inż. Agnieszka Kochmańska

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

3. Mikroskopia elektronowa skaningowa.

dr inż. Agnieszka Kochmańska

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

4. Mikroanaliza rentgenowska EDS i WDS.

dr inż. Agnieszka Kochmańska

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

5. Dylatometria.

dr inż. Agnieszka Kochmańska

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

6.  Metalografia ilościowa

dr inż. Andrzej Drotlew

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

7.  Metalografia ilościowa

dr inż. Andrzej Drotlew

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA