Metody i Techniki Badań II - Inżynieria Materiałowa, stopień I, sem. V


1. Preparatyka metalograficzna.

dr inż. Agnieszka Kochmańska

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

2. Badania makroskopowe.

dr inż. Agnieszka Kochmańska

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

3. Metalografia ilościowa

dr inż. Agnieszka Kochmańska

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

4. Mikroskopia elektronowa skaningowa.

dr inż. Agnieszka Kochmańska

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

5. Mikroanaliza rentgenowska EDS i WDS.

dr inż. Agnieszka Kochmańska

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

6. Dylatometria.

dr inż. Agnieszka Kochmańska

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA