Inżynieria powierzchni i powłoki ochronne - Inżynieria Materiałowa, II stopień, semestr ISZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ - więcej...


1. Zajęcia wprowadzające i BHP

dr inż. Agnieszka Kochmańska

  • Zakres materiału
  • Wymagania
  • Warunki zaliczenia laboratorium
  • Przepisy BHP

2. Powłoki PVD (physical vapour deposition).

dr inż. Sebastian Fryska

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

3. Określanie grubości powłok metalicznych i kompozytowych.

dr inż. Agnieszka Kochmańska

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

4. Niklowanie chemiczne - powłoki metaliczne

dr inż. Agnieszka Kochmańska

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

5. Niklowanie/cynkowanie galwaniczne – powłoki metaliczne.

dr inż. Agnieszka Kochmańska

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

6. Fluidyzacyjne nanoszenie powłok

dr inż. Agnieszka Kochmańska

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

7. Preparatyka metalograficzna materiału z powłokami.

dr inż. Agnieszka Kochmańska

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

8. Badanie szczelności powłok metalicznych.

dr inż. Agnieszka Kochmańska

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

9. Określenie twardości powłok.

dr inż. Agnieszka Kochmańska

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

10. Wyznaczanie charakterystyk tribologicznych.

dr inż. Agnieszka Kochmańska

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

11. Badanie składu chemicznego warstw powierzchniowych metodą spektroskopii optycznej GDOES.

dr inż. Roman Jędrzejewski

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

12. Zadania rachunkowe - sprawdzian.

dr inż. Agnieszka Kochmańska

13. Badania korozyjne w mgle solnej.

dr inż. Paweł Figiel

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

14. Badania potencjodynamiczne - wyznaczanie krzywych polaryzacji anodowej.

dr inż. Paweł Figiel

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

15. Ćwiczenia obliczeniowe

dr inż. Paweł Figiel