Podstawy ochrony materiałów morskich - BJ, rok IV


Szczegółowy rozkład zajęć - więcej...(do ściągnięcia)

1. Korozja gazowa

dr inż. Paweł Figiel

Zagadnienia:

 • Mechanizm korozji gazowej
 • Reguła Phillinga- Bedwortha;
 • Szybkość korozji gazowej;
 • Przebieg reakcji utleniania w czasie;
 • Sposoby ochrony metali przed korozją gazową.

Do pobrania:

INSTRUKCJA

TABELA WYNIKÓW

GRUBOŚĆ WARSTW NALOTOWYCH

STRONA TYTUŁOWA

 

2. Badanie odporności korozyjnej konstrukcji spawanych.

dr inż. Paweł Figiel

Zagadnienia:

 • Podstawowe prawa elektrochemii;
 • Korozja galwaniczna;
 • Kinetyka korozji elektrochemicznej

Do pobrania:

INSTRUKCJA

TABELKA WYNIKÓW

STRONA TYTUŁOWA

 

3. Pasywność metali.

dr inż. Paweł Figiel

Zagadnienia:

 • Stan pasywny metali;
 • Charakterystyka fizykochemiczna;
 • Metody pasywacji metali;
 • Ocena właściwości warstwy pasywnej;
 • Wykorzystanie zjawiska pasywacji w praktyce antykorozyjnej.

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

4. Przyspieszone badanie laboratoryjne w mgle solnej.

dr inż. Paweł Figiel

Zagadnienia:

 • Typy badań korozyjnych;
 • Metody oceny wyników badań korozyjnych;
 • Badanie w komorze solnej.

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

Tabela wyników

 

5. Korozja wżerowa.

dr inż. Paweł Figiel

Zagadnienia:

 • Korozja wżerowa;
 • korozja lokalna;
 • Stale nierdzewne;
 • Stopy na bazie niklu.

Do pobrania:

INSTRUKCJA

TABELKA WYNIKÓW

STRONA TYTUŁOWA

 

6. Krzywe polaryzacji anodowej - test odporności korozyjnej w środowisku morskim.

dr inż. Paweł Figiel

Zagadnienia:

 • Polaryzacja anodowa
 • Szybkość korozji elektrochemicznej.
 • Elektrochemiczne metody badań korozyjnych.  Metoda krzywych polaryzacji anodowej.  
 • Zalety elektrochemicznych metod badań szybkości korozji.
 • Praktyczne zastosowania ochrony elektrochemicznej metali

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

7. Badanie szybkości zużycia materiałów polimerowych i metalowych w procesach tarcia

dr inż. Paweł Figiel

Zagadnienia:

 • proces tarcia;
 • zużycie tribologiczne;

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA