Inżynieria Materiałowa, S2 sem. II - Inżynieria Powierzchni i Techniki Spawalnicze w Inżynierii Powierzchni


SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ - więcej...(do pobrania)


1. Zajęcia wprowadzające i BHP

dr inż. Agnieszka Kochmańska

  • Zakres materiału
  • Wymagania
  • Warunki zaliczenia laboratorium
  • Przepisy BHP

2. Określanie grubości powłok.

dr inż. Agnieszka Kochmańska

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

3. Niklowanie chemiczne.

dr inż. Agnieszka Kochmańska

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

4. Niklowanie/cynkowanie galwaniczne.

dr inż. Agnieszka Kochmańska

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

5. Wyznaczanie charakterystyk tribologicznych powłok. 

dr inż. Agnieszka Kochmańska

  

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

6. Zużycie materiałów z powłokami

dr inż. Agnieszka Kochmańska

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

7. Badanie szczelności powłok metalicznych.

dr inż. Agnieszka Kochmańska

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

8. Natryskiwanie płomieniowe

dr inż. Michał Kawiak

 

9. Natryskiwanie płomieniowe.

dr inż. Michał Kawiak

 

10. Napawanie łukowe.

dr inż. Michał Kawiak

 

11. Napawanie łukowe.

dr inż. Michał Kawiak

 

12. Badania korozyjne w mgle solnej.

dr inż. Paweł Figiel

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

13. Badania odporności korozyjnej złącza spawanego.

dr inż. Paweł Figiel

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

 

14. Analiza krzywych polaryzacji anodowej.

dr inż. Paweł Figiel

 

Do pobrania:

INSTRUKCJA

STRONA TYTUŁOWA

15. Zajęcia zaliczające.