Chemia Ogólna- Inżynieria Materiałowa, sem. I


SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ - więcej...(do ściągnięcia)1. Zajęcia organizacyjne (zakres materiału, wymagania, przepisy BHP)

 

2. Sporządzanie roztworów o określonym stężeniu procentowym i pomiar jego gęstości.

dr inż. Paweł Figiel

Zagadnienia:

 1. Obliczanie stężeń roztworów.
 2. Metody pomiaru gęstości cieczy.
 3. Zasady ważenia.
 4. Do pobrania:

  Instrukcja

  Strona tytułowa sprawozdania

   

3. Szereg elektrochemiczny metali. Roztwory elektrolitów.

dr inż. Renata Chylińska

Zagadanienia:

 1. Stopień utlenienie.
 1. Reakcje utleniania- redukcji.
 2. Szereg elektrochemiczny metali.
 3. Dysocjacja elektrolityczna.

Do pobrania:

Intrukcja1 Instrukcja2

Strona tytułowa sprawozdania

Instrukcja do sprawozdania

 

4. Badanie czynników wpływających na szybkość reakcji chemicznych.

dr inż. Paweł Figiel

Zagadnienia:

 1. Szybkość i stała szybkości reakcji.
 2. Czynniki wpływające na szybkość reakcji.
 3. Rząd reakcji.
 4. Zależność szybkości reakcji od temperatury.
 5. Równanie Arrheniusa.
 6. Energia Aktywacji.

Do pobrania:

Intrukcja

Strona tytułowa sprawozdania 

 

5. Charakterystyczne reakcje i wykrywanie wybranych kationów: Fe+2, Fe+3, Cu+2, Zn+2, Al+3, Ca+2, Mg+2

dr inż. Renata Chylińska

 Zagadnienia

 1. Podział kationów na grupy analityczne.
 2. Reakcje charakterystyczne dla wybranych kationów.

Do pobrania:

Instrukcja

Strona tytułowa sprawozdania 

 

6.  Wyznaczanie pH.

dr inż. Paweł Figiel

Zagadnienia:

 1. Obliczanie pH.
 2. Metody wyznaczania pH.
 3. Wskaźniki.

Do pobrania:

Intrukcja

Strona tytułowa sprawozdania 

 

7. Oznaczanie ilości węglanu sodu metodą miareczkową.

dr inż. Renata Chylińska

Zagadanienia:

 1. Analiza objętościowa (miareczkowa).
 2. Klasyfikacja metod miareczkowych.
 3. Wskaźniki.

Do pobrania:

Instrukcja

Strona tytułowa sprawozdania 

 

8. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.

dr inż. Renata Chylińska

dr inż. Paweł FigielCZĘŚĆ I: ĆWICZENIA AUDYTORYJNE
1Nomenklatura związków chemicznych. Równania reakcji chemicznych.
2 Obliczenia stechiometryczne na podstawie równań chemicznych.
3Obliczanie stężeń roztworów (stężenia procentowe, molowe, ułamek molowy).dr inż. Paweł Figiel
4Obliczenia stałej równowagi chemicznej.
5Reakcje dysocjacji kwasów i zasad. Obliczenia pH roztworów.
6Prawa gazowe. Obliczenia.
7Reakcje utleniania i redukcji. Ogniwa galwaniczne.
8KOLOKWIUM