Chemia Ogólna- Inżynieria Materiałowa, sem. I


SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ - tutaj...
CZĘŚĆ I: ĆWICZENIA AUDYTORYJNE
1Zajęcia organizacyjne (zakres materiału, wymagania, przepisy BHP)
2Nomenklatura związków chemicznych. Równania reakcji chemicznych. Obliczenia stechiometryczne.
3Obliczanie stężeń roztworów (stężenia procentowe, molowe, ułamek molowy).dr inż. Paweł Figiel
4Obliczenia stałej równowagi chemicznej.
5Reakcje dysocjacji kwasów i zasad. Obliczenia pH roztworów.
6Prawa gazowe. Obliczenia.
7Reakcje utleniania i redukcji. Ogniwa galwaniczne.
8KOLOKWIUM


9. Szereg elektrochemiczny metali. Roztwory elektrolitów.

dr inż. Renata Chylińska

Zagadnienia:

 1. Stopień utlenienie.
 2. Reakcje utleniania- redukcji.
 3. Szereg elektrochemiczny metali.
 4. Dysocjacja elektrolityczna.

Do pobrania:

Intrukcja1 Instrukcja2

Strona tytułowa sprawozdania

Instrukcja do sprawozdania

 

10. Sporządzanie roztworów o określonym stężeniu procentowym i pomiar jego gęstości.

dr inż. Paweł Figiel

Zagadanienia:

 1. Obliczanie stężeń roztworów.
 2. Metody pomiaru gęstości cieczy.
 3. Zasady ważenia.

Do pobrania:

Instrukcja

Strona tytułowa sprawozdania

 

11. Badanie czynników wpływających na szybkość reakcji chemicznych.

dr inż. Paweł Figiel

Zagadnienia:

 1. Szybkość i stała szybkości reakcji.
 2. Czynniki wpływające na szybkość reakcji.
 3. Rząd reakcji.
 4. Zależność szybkości reakcji od temperatury.
 5. Równanie Arrheniusa.
 6. Energia Aktywacji.

Do pobrania:

Intrukcja

Strona tytułowa sprawozdania 

 

12. Wyznaczanie pH.

dr inż. Paweł Figiel

Zagadnienia:

 1. Obliczanie pH.
 2. Metody wyznaczania pH.
 3. Wskaźniki.

Do pobrania:

Intrukcja

Strona tytułowa sprawozdania 

 

13.  Charakterystyczne reakcje i wykrywanie wybranych kationów: Fe+2, Fe+3, Cu+2, Zn+2, Al+3, Ca+2, Mg+2

dr inż. Renata Chylińska

 Zagadnienia

 

 1. Podział kationów na grupy analityczne.
 2. Reakcje charakterystyczne dla wybranych kationów.

Do pobrania:

Instrukcja

Strona tytułowa sprawozdania 

14. Oznaczanie ilości węglanu sodu metodą miareczkową.

dr inż. Renata Chylińska

Zagadanienia:

 1. Analiza objętościowa (miareczkowa).
 2. Klasyfikacja metod miareczkowych.
 3. Wskaźniki.

Do pobrania:

Instrukcja

Strona tytułowa sprawozdania 

 

15. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.

dr inż. Renata Chylińska

dr inż. Paweł Figiel