Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Terminy zajęćZajęcia laboratoryjne odbywają się według poniższych grafików:


UWAGA: 


Terminy poszczególnych zajęć zamieszczone są na tablicy ogłoszeń przy sali 107 i 109 (WIMiM)