Materiałoznawstwo II- Transport, rok I, sem. II


CZĘŚĆ I:  KOROZJA METALI
osoby odpowiedzialne:
dr inż. Renata Chylińska (pok. 110)
dr inż. Paweł Figiel (pok. 114)

1. Zajęcia wprowadzające


dr inż. Paweł Figiel

2. Roztwory elektrolitów. Szereg elektrochemiczny metali.

dr inż. Paweł Figiel

Cel ćwiczenia:

Podział roztworów na roztwory nieelektrolitów  i elektrolitów (mocnych, średniej mocy, słabych). Uszeregowanie metali w niepełny szereg elektrochemiczny metali.

Zagadnienia do przygotowania:

 1. Dysocjacja elektrolityczna.
 2. Roztwory elektrolitów (słabe mocne), nieelektrolity.
 3. Stopień dysocjacji, stała dysocjacji.
 4. Stopień utleniania.
 5. Reakcje utleniania- redukcji.
 6. Pojęcie szeregu elektrochemicznego metali i dysocjacji elektrolitycznej.

 

Do pobrania:

Instrukcja 1 

Instrukcja 2

Zagadnienia do sprawozdania

Strona tytułowa

Wykaz literatury

 3. Ogniwa galwaniczne.

dr inż. Renata Chylińska

Cel ćwiczenia:

 

Poznanie budowy, zasady działania i pracy ogniw galwanicznych oraz metod pomiaru potencjału elektrodowego. Zapoznanie się ze zjawiskiem polaryzacji w ogniwie Daniella: Zn|ZnSO4||CuSO4|Cu.

Zagadnienia do przygotowania:

 1. Potencjał elektrody, potencjał standardowy.
 2. Elektrody odniesienia: wodorowa, kalomelowa.
 3. Rodzaje ogniw galwanicznych, ogniwo Daniella.
 4. Równanie Nernsta.
 5. Siła elektromotoryczna ogniwa (SEM)

 

 

Do pobrania:

Instrukcja

Tabela wyników

Strona tytułowa

Wykaz literatury

 4. Badania odporności korozyjnej złączy spawanych.

dr inż. Renata Chylińska

Cel ćwiczenia:

Zapoznanie się z mechanizmem korozji złącza spawanego i możliwością zapobiegania korozji takiego złącza.

Zagadnienia do przygotowania:

 1. Podstawowe prawa elektrochemii.
 2. Korozja galwaniczna.
 3. Kinetyka korozji elektrochemiczej.

 

Do pobrania:

Instrukcja

Tabelka wyników

Strona tytułowa

Wykaz literatury

 5. Badanie korozyjne w mgle solnej.

dr inż. Paweł Figiel

Cel ćwiczenia:

Zapoznanie się z metodami badań korozyjnych oraz przygotowanie do umiejętności oceny wyników badań korozyjnych.

Zagadnienia do przygotowania:

 1. Rodzaje korozji.
 2. Typy badań korozyjnych.
 3. Sposoby oceny wyników badań korozyjnych.
 4. Badania w komorze solnej.

 

Do pobrania:

Instrukcja

Strona tytułowa

Wykaz literatur

Tabela na wynikiCZĘŚĆ II: Tworzywa Polimeroweosoba odpowiedzialna: mgr inż. Maksymilian Burzyński (pok. 212a)                    


6. Łączenie tworzyw polimerowych.

mgr inż. Maksymilian Burzyński

Do pobrania:

Instrukcja 1 

Instrukcja 2

Instrukcja 3

Strona tytułowa

 

7. Laminaty poliestrowe.

mgr inż. Maksymilian Burzyński

Do pobrania:

Instrukcja

Strona tytułowa

 

8. Właściwości mechaniczne tworzyw polimerowych.

mgr inż. Maksymilian Burzyński

Do pobrania:

Instrukcja 1

Instrukcja 2

Strona tytułowa