Podstawy Nauki o Materiałach I- Mechanika i Budowa Maszyn, sem . I


SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ- więcej...(do ściągnięcia)
CZĘŚĆ I Podstawy Chemii


 1. BHP, zajęcia wprowadzające

2. Obliczenia stechiometryczne. Reakcje redoks

Zagadnienia:

 1. Podstawowe grupy związków chemicznych: kwasy, zasady, sole
 2. Wyprowadzanie wzorów związków chemicznych.
 3. Układanie i bilansowanie równań reakcji chemicznych.
 4. Reakcje redoks.


3. Szereg elektrochemiczny metali. Roztwory elektrolitów.

Zagadnienia:

 1. Stopień utlenienie.
 2. Reakcje utleniania- redukcji.
 3. Szereg elektrochemiczny metali.
 4. Dysocjacja elektrolityczna.

Do pobrania:

Instrukcja1 Instrukcja2

Strona tytułowa sprawozdania

Instrukcja do sprawozdania4. Elektroliza

Zagadanienia:

 1. Podstawowe prawa i przebieg procesu elektrolizy.
 2. Wydajność prądowa.
 3. Napięcie rozkładowe.

Do pobrania:

Instrukcja

Strona tytułowa sprawozdania


5. Ogniwa galwaniczne.

Zagadanienia:

 1. Potencjał elektrody.
 2. Potencjał standardowy.
 3. Elektrody odniesienia.
 4. Rodzaje ogniw galwanicznych.
 5. Ogniwo Daniella.
 6. Równanie Nernsta.
 7. Siła elektromotoryczna ogniwa.

Do pobrania:

Instrukcja

Strona tytułowa sprawozdania

Tabelka na wyniki


Prowadzący zajęcia:

- dr inż. Renata Chylińska


- dr inż. Paweł Figiel

 CZĘŚĆ II Metaloznawstwo


STRONA TYTUŁOWA DO KAŻDEGO SPRAWOZDANIA
6. Znakowanie stopów technicznych.
    INSTRUKCJA

7. Układ równowagi Fe- Fe3C.
    INSTRUKCJA

8. Stale konstrukcyjne. 
    INSTRUKCJA

9. Odlewnicze stopy żelaza- żeliwa, staliwa.
    INSTRUKCJA

10. Obróbka cieplna.
    INSTRUKCJA

11. Obróbka cieplno-chemiczna.
    INSTRUKCJA

12. Stale narzędziowe.
    INSTRUKCJA

13. Materiały narzędziowe
    INSTRUKCJA

14. Stopy odporne na ścieranie.
    INSTRUKCJA

15. Zaliczenie końcowe (poprawkowe)
 ______________________________
Prowadzący zajęcia:

dr inż. Sebastian Fryska


- mgr inż. Aneta Jarlaczyńska


- mgr inż. Przemysław Pruss