Podstawy Nauki o Materiałach II- Mechanika i Budowa Maszyn, rok I, sem. II


 Szczegółowy harmonogram zajęć - więcej...
CZĘŚĆ I: KOROZJA METALIOsoba odpowiedzialna: dr inż. Paweł Figiel, (pok. 114)


                                         dr inż. Renata Chylińska, (pok. 110)


1. Korozja gazowa

dr inż. Paweł Figiel

Cel ćwiczenia:

Zapoznanie się z mechanizmem korozji gazowej, kinetyką utleniania metali i stopów oraz metodami ochrony przed korozją gazową.

Zagadnienia do przygotowania:

 1. Mechanizm korozji gazowej.
 2. Walory ochronne produktu korozji gazowej. Reguła Pillinga-Bedwortha.
 3. Przebieg reakcji utleniania w czasie.
 4. Sposoby ochrony metali przed korozją gazową.
 5. Żaroodporność i żarowytrzymałość

Do pobrania:

Instrukcja

Tabelka wyników

Strona tytułowa

Grubość warstw nalotowych

Literatura

 

2. Korozja wżerowa

dr inż. Renata Chylińska

Cel ćwiczenia:

Zapoznanie się z mechanizmem korozji wżerowej.

Zagadnienia do przygotowania:

 1. Korozja lokalna, korozja wżerowa.
 2. Stale nierdzewne, stale węglowe.
 3. Sposoby oceny podatności metali na korozję wżerową.

Do pobrania:

Instrukcja

Tabelka wyników

Strona tytułowa

Literatura

 

3. Badania odporności korozyjnej złączy spawanych. 

dr inż. Renata Chylińska

Cel ćwiczenia:

Zapoznanie się z mechanizmem korozji złącza spawanego i możliwością zapobiegania korozji takiego złącza.

Zagadnienia do przygotowania:

 1.  Podstawowe prawa elektrochemii.
 2. Korozja galwaniczna.
 3.  Kinetyka korozji elektrochemicznej.

 

Do pobrania:

Instrukcja

Tabelka wyników

Strona tytułowa

Literatura

 

4. Badania korozyjne w mgle solnej.

dr inż. Paweł Figiel

Cel ćwiczenia:

Zapoznanie się z metodami badań korozyjnych oraz przygotowanie do umiejętności oceny wyników badań korozyjnych.

Zagadnienia do przygotowania:

 1. Rodzaje korozji.
 2. Typy badań korozyjnych.
 3.  Sposoby oceny wyników badań korozyjnych.
 4.  Badanie w komorze solnej.

 

Do pobrania:

Instrukcja

Strona tytułowa

Literatura

Tabela wyników

CZĘŚĆ II: MATERIAŁOZNAWSTWOOsoba odpowiedzialna: dr inż. Sebastian Fryska (pok. 112)


                                         mgr inż. Aneta Jarlaczyńska (pok. 26)


                                         mgr inż. Przemysław Pruss (26)

5. Układ żelazo-węgiel. Znakowanie stopów technicznych - sprawdzian.

mgr inż. Aneta Jarlaczyńska

 

Do pobrania:

Instrukcja 1

Instrukcja 2

 

6. Badania makroskopowe.

mgr inż. Przemysław Pruss

 

Do pobrania:

Instrukcja

 

7. Stale utwardzane wydzieleniowo.

mgr inż. Przemysław Pruss

 Do pobrania:

Instrukcja:

 

8. Stopy żaroodporne i żarowytrzymałe. 

mgr inż. Aneta Jarlaczyńska

 

Do pobrania:

Instrukcja

9. Stopy miedzi, cyny, cynku i ołowiu.

mgr inż. Przemysław Pruss

 

Do pobrania:

Instrukcja

 

10. Stopy aluminium, stopy tytanu. 

mgr inż. Aneta Jarlaczyńska

 

Do pobrania:

Instrukcja

Instrukcja

 

11. Stopy odporne na korozję. 

mgr inż. Aneta Jarlaczyńska

 

Do pobrania:

 Instrukcja

 

12. Próba hartowności stali metodą Jominy`ego.

dr inż. Sebastian Fryska

 

Do pobrania:

Instrukcja
 

13. Pomiary mikrotwardości.

dr inż. Sebastian Fryska

 

 Do pobrania:

Instrukcja

 

14. Zajęcia zaliczające

dr inż. Sebastian Fryska, mgr inż. Aneta Jarlaczyńska, mgr inż. Przemysław Pruss